prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásChřástal polní

Chřástal polní

Crex crex

Může se v Říčanech objevovat pták, o jehož životě ještě zdaleka nevíme všechno? Může. Většina z vás se s ním nikdy nesetkala, ale možná jste ho zaslechli. Tím tajemným tvorem je chřástal polní.

Celkově se chřástal polní vyskytuje od Evropy po Střední Asii. U nás hnízdí hlavně na loukách, někdy v polích s vojtěškou nebo travinách na okraji polí a remízů. Dříve byl běžný, ale s rozvojem mechanizace v zemědělství od 50. let téměř vymizel. V posledních desetiletích se populace mírně zvětšuje. Hnízdí roztroušeně na celém území, především ve vyšších polohách. Je vzácný a chráněný nejen u nás. Patří mezi celosvětově ohrožené druhy, z nichž se v ČR vykytují pouze chřástal polní a orel mořský.

Velikostí je chřástal polní někde mezi kosem a holubem. Má krátký ocásek a světle hnědé zbarvení. Samci a samice se barevně neliší, jen mláďata jsou celá černá.
Je to zdatný cestovatel. Zimu tráví na východně nebo až na jihu Afriky. Ze zimovišť se chřástal polní vrací na přelomu dubna a května. V hnízdě na zemi mívá kolem devíti kropenatých vajec. Ptáčata vodí samice asi do dvou týdnů po vylíhnutí. Živí se sama, ze začátku s pomocí matky. Samec většinou rychle odlétá hledat další samice. Často se přemístí na vzdálenost i stovek kilometrů.
Chřástal polní se živí hmyzem, bezobratlými živočichy, semeny a částmi rostlin. Na zimoviště se vrací od srpna do října.

Díky skrytému způsobu života uniká naší pozornosti a prozradí ho jen jeho charakteristický hlas. V průběhu května začínají samci volat. Od soumraku do rána je to stále se opakující „krex – krex“ (viz. jeho latinské jméno). Zvuk připomíná spíš hmyz nebo žábu – poslechněte si.
V červnu byl chřástal polní slyšet v polích kolem Aleje Říčaňáků cestou k rybníku Rozpakov. Nové remízky a louky kosené až v pozdním létě jsou pro něj ideálním přirozeným domovem. K jeho návratu do Říčan mohlo přispět také omezení používání pesticidů, které loni zavedlo nové nařízení města v oblasti krajinného parku nad Marvánkem.

O cestovatelských způsobech jak během tahu, tak během hnízdní sezony máme pouze hrubou představu, a to jen z pohledu samců chřástala polního. Ty lze odchytit a okroužkovat za pomoci nahrávek hlasu. Navíc tito ptáci nemají žádné znaky umožňující určení jejich věku. O způsobech samic zatím nevíme téměř nic.

Foto: N. Athanas
Foto: A. Alenezi