prostor pro moderní vzdělávání

Brukev řepka olejka

ÚvodPíšeme pro vásBrukev řepka olejka

Brukev řepka olejka
Brassica napus subsp. napus

Naši pradědové, kteří hospodařili na říčanských polích za první republiky, by jen stěží poznávali svoje pozemky. Město se rozrostlo a řada polností je zastavěná. I tam, kde pole zůstala, se krajina úplně změnila. Místo původní sítě cest, mezí a mnoha malých políček jsou tu velké lány. Skladba pěstovaných plodin je také odlišná. Bude se krajina dál proměňovat?

Nejvýraznější jsou žluté plochy porostlé řepkou. Řepka je rostlina z rodu brukev (Brassica), který zahrnuje na 35 druhů. Řadu z nich lidé odedávna využívají a šlechtí (zelí, kapusta, brokolice atd.).

Brukev řepka je stará kulturní rostlina. Pochází zřejmě ze Středozemí. U nás je známá už od 13. století. Dnes se pěstuje v mírném a subtropickém pásu po celé světě.

Foto: www.hippopx.com
Tento charakter měla dříve i říčanská pole.

Na polích rostou jednoleté nebo ozimé porosty. Rostliny dosahují výšky kolem 1 metru. Mají mohutný hlavní kořen, rozvětvené lodyhy a ojíněné listy. Žluté květy vyrůstají v řídkém hroznu. Plodem je šešule, která ukrývá tmavě hnědá semena palčivé chuti. Pěstovány jsou různé kultivary i kříženci (s ředkví setou). Často zplaňuje podél silnic.

Jako zelenina se pěstuje blízká příbuzná, brukev řepka tuřín (Brassica napus subsp. napobrassica).

Ze semen řepky se získává olej. Díky příznivé skladbě obsažených mastných kyselin je velmi vhodný ke konzumaci. Kvetoucí řepku s oblibou vyhledávají včely. Husté kořínky obohacují půdu a jako ozimy zabraňují erozi. Dříve se vysazovala i jako zelené hnojivo.

V 90. letech zahájila EU podporu přidávání biosložky do pohonných hmot s cílem snížit emise skleníkových plynů. V ČR tak začalo být výhodné řepku pěstovat. Evropa však již od biopaliv první generace, jako je řepka, naprosto ustupuje, a to kvůli nepříznivým dopadům na krajinu. Česko jde ale stále cestou přimíchávání řepkových olejů do paliv. Proto je řepka na 16 % orné půdy, což je zdaleka nejvíc v Evropě.

Problémy vyvolává intenzivní způsob pěstování. Řepka se extrémně stříká a hnojí, asi dvakrát více než obilí. Zemědělci aplikují postřiky na pole několikrát za rok. Pesticidy ohrožují nejen běžný hmyz, ale i včely. V ČR je pod značkou Roundup hojně používán kontroverzní herbicid glyfosát, o kterém se uvažuje jako o karcinogenu.

Půda napuštěná herbicidy a pesticidy je prakticky mrtvá. Je to sterilní substrát, kde nejsou mikroorganismy ani žížaly. Chemické látky navíc na řadě míst kontaminují spodní vody.

Proč ČR stále podporuje pěstování řepky a nerozvíjí pokročilá biopaliva? Není tajemstvím, že firmy, které poskytují osivo, postřiky i zemědělskou techniku pro pěstování a z velké části zajišťují výkup, čištění i úpravu řepky pro biopaliva, založil současný předseda vlády.

Říčanská zemědělská krajina tedy přestane být tolik žlutá, až ČR převede do zákonů poslední směrnici EU k pokročilým biopalivům. Přesto se k lepšímu mění již dnes. Město obnovuje staré cesty, aleje a remízky, které jsou domovem mnoha rostlin a živočichů.

Jakub Halaš