prostor pro moderní vzdělávání

Alfréd Maria Mayer

ÚvodPíšeme pro vásAlfréd Maria Mayer

Alfréd Maria Mayer – kronikář a archivář města Říčany                                             

Jeho celé jméno znělo Alfréd Viktor Johann Maria Mayer. Narodil se 8. ledna 1880 na zámku v Tažovicích u Strakonic jako syn majitele velkostatků Tažovice a Volenice Jana Mayera a jeho manželky Anny z rytířského rodu Videršpergárů.

Alfréd studoval na českobudějovickém gymnáziu, kde roku 1898 odmaturoval. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole obchodní a na Vysoké škole technické ve Vídni, na univerzitě v italské Bologni a nakonec na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde svá studia roku 1907 zakončil a získal titul JUDr. Posléze se věnoval oboru, který vystudoval, a působil jako advokátní a notářský koncipient ve Strakonicích a v Jindřichově Hradci a jako konceptní praktikant v Obchodní a živnostenské komoře v Praze. Současně se věnoval publikaci článků z oboru národohospodářství. Roku 1919 zdědil statek Vyklantice u Pacova se zámečkem. Jako vládní expert se účastnil různých hospodářských konferencí v cizině a byl členem rozličných společností. Mimo jiné byl spoluzakladatelem Jihočeského národohospodářského sboru.

JUDr. Alfréd Maria Mayer (1880–1954). Foto: archiv Muzea Říčany

Po druhé světové válce se svého vyklantického statku se zámkem prozíravě zbavil. Patrně tušil, že by o něj stejně dříve nebo později přišel. Přestěhoval se do Říčan, kde působil jako archivář, konzervátor „přírody a historických památek“, knihovník a městský kronikář. Byl významným spolupracovníkem říčanského muzea, které uchovává některé jeho nepublikované rukopisné práce (například „Obrys dějin okresu říčanského“) a kartotéku významných osobností Říčanska. Mayer měl rovněž podíl na znovuobjevení údajně ztraceného rukopisu slavného historika Augusta Sedláčka „Děje města Říčan“. Do pátrání po rukopisu se na základě Mayerova podnětu pustil PhDr. Jaromír Malý, který jej skutečně objevil. Opis rukopisu byl později poskytnut říčanskému muzeu.

Alfréd Maria Mayer zemřel 3. května 1954 v benešovské nemocnici a zanechal po sobě manželku Marii a schovanku Milenu Černou. Písemná pozůstalost po něm se dnes nachází převážně v archivu Národního technického muzea.

Jan Boukal