prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodProjektyProběhlé projekty

Proběhlé projekty

Kromě projektů, které představujeme níže, jsme realizovali řadu menších projektů s laskavou podporou Města Říčany a Středočeského kraje. 

Děkujeme za pravidelnou podporu.

Objevy v  zahradě

04/2020 – 06/2022

Jak učit matematiku a češtinu ve školní zahradě? Jak dostat tvořivé aktivity na principech metody tvořivé hry ven?

V  roce 2022 jsme dokončili projekt. Po jeho dokončení je možné i nadále objednat si k vám do školy workshopy: pro ZŠ Učíme v zahradě matematiku a češtinu  a pro MŠ Tvořivá hra v zahradě.

Konkrétní tipy a zkušenosti z projektu, jak měnit školní zahrady, jsme shrnuli do publikací Děti mění školní zahrady a Tvořivá hra v zahradě. Publikace jsou k zakoupení na našem eshopu do vyprodání zásob.

Od září 2020  jsme realizovali  environmentální programy s podporou MŽP  a SFŽP. Díky této podpoře   jsme ve školním roce 2020/2021  zachovali cenu,   která se již několik let nenavyšovala.

Celkem byla podpořena realizace   5000   účastníkohodin.   Programy byly  určené pro MŠ a ZŠ.

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

11/2016 – 10/2020

Manažer projektu:  MgA. Adéla Venerová adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Učitelky a učitelé MŠ a ZŠ využívají dvouletou individuální podporu mentorek muzea při zavádění nových metod do své výuky.

Od roku 2016 se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnujeme osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ.

Zabýváme se společně oborovou didaktikou v polytechnické výchově na MŠ a v přírodních vědách na ZŠ. Formou střídavé výuky učitele podporujeme v zavádění nových metod a postupů.  Na společných setkáních se prakticky učíme, jak nově nabyté dovednosti “posílat dál” svým kolegyním a kolegům. Po roce tréninku s našimi konzultanty dostává učitel ve škol(ce) na starosti svého kolegu, se kterým sdílí své zkušenosti a pomáhá mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě.  Učitelé se tak stávají interními mentory na své škole V této oblasti mentorské práce spolupracujeme se  Společností pro kvalitu školy. 

Tvořivá hra v MŠ

Díky projektu vznikla a byla ověřena nová metoda polytechnické výchovy v MŠ. Připravujeme publikaci, kde metodu podrobně představíme.  

Badatelsky orientované vyučování v ZŠ

Jde o  pedagogický přístup, při kterém děti aktivně získávají informace a pracují podobně jako vědci – od otázek a domněnek přes pozorování a pokusy k závěrům a souvislostem. 
Procházíme s učiteli jednotlivé badatelské kroky podle ověřené metodiky Průvodce učitele badatelsky orientovaným vyučováním (www.badatele.cz). 

Environmetální programy v Říčanech II

9/2018 – 12/2019

Projekt byl zaměřený na udržení a zkvalitnění široké a cenově dostupné nabídky environmentálních výukových programů Muzea Říčany pro školy. V  rámci projektu byly zrealizovány krátkodobé EVP pro MŠ, ZŠ a SŠ. Projekt byl finančně podpořen Státním fondem životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí:

 • Zimní přírodou
 • Zimní přírodou
 • Projektový den – ptačí budky
 • PETruška na cestách
 • Za zvířátky na dvorek
 • Za zvířátky na dvorek
 • Žabí příběh
 • Šťourové v lese
 • Šťourové v lese
 • Šťourové v lese
 • Šťourové v lese
 • Rostlina pod mikroskopem
 • PETruška na cestách
 • PETruška na cestách
 • PETruška na cestách
 • PETruška na cestách
 • Za zvířátky na dvorek
 • Skřítek a zvířátka
 • PETruška na cestách
 • Kameny ožívají
 • Do lesa s Habřílkem
 • Do lesa s Habřílkem
 • Do lesa s Habřílkem
 • Malý zahradník
 • Skřítek a zvířátka
 • Do nitra kamenů
 • Výroba papíru
 • Malý zahradník
 • Malý zahradník
 • Rostlina pod mikroskopem
 • Do nitra kamenů
 • Kameny ožívají
 • Voda vodička
 • Malý zahradník
 • Za zvířátky na dvorek
 • Kameny ožívají
 • Svět v kapce vody
 • Za zvířátky na dvorek
 • Za zvířátky na dvorek
 • Rostlina pod mikroskopem
 • Do lesa s Habřílkem
 • Rostlina pod mikroskopem
 • Voda a život
 • Voda vodička
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Voda vodička
 • Rostlina pod mikroskopem
 • Kameny ožívají
 • Kameny ožívají
 • Za zvířátky na dvorek
 • Za zvířátky na dvorek
 • Kameny ožívají
 • Kameny ožívají
 • Za zvířátky na dvorek
 • Svět v kapce vody
 • Za trilobity a dinosaury
 • Za trilobity a dinosaury
 • Za trilobity a dinosaury
 • Do lesa s Habřílkem
 • Za zvířátky na dvorek
 • Šťourové v lese
 • Do lesa s Habřílkem
 • Do lesa s Habřílkem
 • Svět v kapce vody

Učíme v přírodě

2/2017 – 9/2018

Díky finanční podpoře SFŽP na základě rozhodnutí ministra životního prostředí Muzeum Říčany realizovalo projekt zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory pedagogů při plánování výuky ve školní zahradě a terénu.  Do projektu se zapojilo 9 škol, z každé školy 2 pedagogové, další pedagogové se účastnili jednotlivých seminářů a exkurzí.

Pedagogové se vzdělávali ve znalosti metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdíleli zkušenosti během workshopů a exkurzí na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojili také studenti přírodovědecké fakulty a lektoři environmentální výchovy.

Během projektu vznikly v zapojených školách školní týmy složené z minimálně dvou pedagogů, které ve spolupráci s lektorem získané poznatky přizpůsobovaly podmínkám konkrétních škol a tvořily plány výuky v zahradě školy a terénu v okolí školy.

Školy získaly pomůcky pro výuku v  zahradě a terénu.

Školní týmy plánovaly ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracoval zahradní architekt 8 studií proměny školní zahrady.

Získané zkušenosti z projektu shrnujeme v   sborníku dobré praxe, kterým se budou moci inspirovat další školy.

Sborník: zdarma ke stažení

Koordinátor projektu: Edita Ježková edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Environmentální programy v Říčanech

1/2017 – 12/2017

Projekt byl zaměřený na udržení a zkvalitnění široké a cenově dostupné nabídky environmentálních výukových programů Muzea Říčany pro školy. V  rámci projektu byly zrealizovány krátkodobé EVP pro MŠ, ZŠ a SŠ. Projekt byl finančně podpořen Státním fondem životního prostředí. 

Osvětové akce v Didaktickém centru gelogie

Díky finanční podpoře Středočeského kraje jsme v roce 2016 připravili v Didaktickém centru geologie řadu akcí pro veřejnost.

Říčany v době Karla IV.

Cílem projektu byla realizace výstavy, která připomíná život v Říčanech v době Karla IV. Výstava byla uspořádáná při příležitosti výročí – 700 let od narození Karla IV. 

Součástí výstavy byla realizace modelu s  pravděpodobnou původní středověkou podobou místního hradu se všemi paláci, hospodářskými stavbami, parkánem a hradním příkopem vytvořenou dle nejnovějších archeologických nálezů. Model je vystaven v muzeu.

Výstava byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury a Středočeského kraje.

Interaktivní expozice Dobrodružství v zahradě

Muzejní zahrada

zahrada_panorama_jaro02

Expozice:  Dobrodružství v zahradě 

Na zahradě můžete s dětmi posvačit a prohlédnout si expozici. Je zde umístěna voliéra, vyvýšené výukové záhony, ukázkové kompostéry a velký hmyzí hotel. Děti si mohou vyzkoušet, jak vidí různí živočichové nebo jak se chová voda v krajině, a navštívit obrovské ptačí hnízdo.

Cílem venkovní expozice v muzejní zahradě je vytváření pozitivního vztahu k zahradám jako k ostrovům přírody ve městech. Je to místo pro dobrodružství i relaxaci, pro trávení volného času. Představujeme zahradu pro život člověka i jiné organizmy.

Expozice je zpřístupněna v otevírací době veřejnosti zdarma přes pokladnu muzea, probíhají zde doprovodné aktivity k výstavám a programy pro školy.

Expozice Dobrodružství v zahradě byla vytvořena  v roce 2015 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. Výše příspěvku: 423 479,- Kč

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

Hlavním cílem projektu “Vědou ke vzdělávním, vzděláním k vědě” byla popularizace geologie a dalších věd o živé a neživé přírodě.

Díky projektu vzniklo Didaktické centrum geologie Muzea Říčany.

V areálu 1. ZŠ Říčany vzniklo Didaktické centrum geologie s geologickou laboratoří a venkovní expozicí – geoparkem. Autorem a realizátorem Didaktického centra geologie je Muzeum Říčany, které bylo partnerem projektu s finančním příspěvkem. Město Říčany financovalo stavbu geologické laboratoře.

Hlavní výstupy projektu v odpovědnosti Muzea Říčany:

 • vybudování   Didaktického centra geologie Muzea Říčany
 • realizace autorské výstavy Pod povrchem
 • organizace odborného workshopu Tematická interpretace přírodního dědictví, který vedl Michal Medek, ředitel Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn.
 • pilotně ověřeny a následně využívány výukové prvky z oblasti geomorfologie a geobotaniky v  DCG členy přírodovědných klubů a pedagogy
 • 12 Dnů otevřených dveří v  DCG pro veřejnost
 • 30 individuálních konzultací v  DCG pro pedagogy
 • vytvořeny virtuální laboratoře na vybraná témata  
 • účast odborných pracovníků muzea na zahraniční stáži v Londýně, výsledkem   nabídka moderních výukových programů v  DCG  ve stálé nabídce vzdělávacích aktivit muzea od školního roku 2015/2016
 • závěrečná konference projektu v  Didaktickém centru geologie (DCG)
 • založení 2 přírodovědných klubů v Říčanech (při 1. ZŠ Říčany a při ZŠ Říčany Bezručova), které fungují i po ukončení projektu
 • příprava a tisk Průvodce geoparkem pro návštěvníky Didaktického centra geologie (DCG)


Souhrnné informace o projektu:

 • Příjemce podpory a realizátor projektu: Česká geologická služba.
 • Partneři projektu s finančním příspěvkem:Erudis
  Centre for modern education
  Muzeum Říčany
 • Doba realizace: 8. 7. 2014 – 30. 9. 2015
 • Financování: z prostředků ESF, OP VK a státního rozpočtu ČR
 • Celkové výdaje projektu: 21 308 717,30 Kč
 • Oficiální stránky projektu: www.svetgeologie.cz

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DIDAKTICKÉHO CENTRA GEOLOGIE

tisková zpráva

TV reportáž České televize Čt1 a Čt24

reportáž v Českém rozhlase 

Učíme řemesla

Realizace projektu: 7/2014 – 9/2015

Projekt Učíme řemesla byl zaměřen na   vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti řemeslných technik (dřevo a textil) a motivaci k většímu zapojení získaných dovedností do práce s dětmi.  
Pedagogové se zúčastnili těchto aktivit:
– cyklus seminářů Školka blízká přírodě (ŠBP) realizovaný Asociací lesních MŠ.
– cyklus řemeslných dílen Textilní tvorba a Práce se dřevem
– samostatné řemeslné dílny (možnost zapojit a motivovat kolegy z MŠ)  
– vedení kronik o aplikaci nabytých znalostí a dovedností přímo u sebe v MŠ
– mentoring připravené řemeslné aktivity s dětmi přímo u sebe v MŠ

Byla vytvořena a v nákladu 300ks vydána   ojedinělá inspirativní příručka Učíme řemesla pro pedagogy MŠ, která je v   tištěné verzi pro pedagogy MŠ zdarma dostupná v Muzeu Říčany. Příručka obsahuje obrazové návody pro práci s textilem a se dřevem, vč. slovního doprovodu, metodické články na témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které jsou dány do kontextu řemeslné práce s dětmi na základě praktických zkušeností lektorů, vloženy jsou reálné textilní a dřevní materiály či plakáty vzorových výrobků, to vše v praktickém pracovním šanonu, vyjímatelné pro praktické využití při práci s dětmi v MŠ.

Během cyklu ŠBP se učitelé seznámili s možnostmi, jak propojit vzdělávání pro udržitelný rozvoj s řemeslem ve vzdělávacím programu MŠ. Absolvovali např. semináře psychologie učení práce s chybou, práci s rizikem či zážitkový zdravotnický seminář.

Při řemeslných dílnách si osvojili ucelené postupy a techniky práce s textilem či se dřevem, které pak zapojovali do práce s dětmi v MŠ. Pro tyto účely obdrželi balíček nářadí a materiálů, který jim byl po ukončení projektu zanechán pro další práci s dětmi. Na této cestě je vedli řemeslní lektoři i pomocí individuálních konzultací.  
Své zkušenosti a tipy do výuky si pedagogové zaznamenávali do kronik, většina také absolvovala mentoring, kdy se do MŠ přišli na výuku řemeslných aktivit podívat zástupci lektorského týmu řemeslníků a didaktiků a společně nacházeli, jak na to.

Vzdělávací cyklus běžel paralelně ve třech krajích (Středočeském, Libereckém a Jihomoravském).

Zájem ze strany pedagogů zejména o řemesla byl obrovský. Lektoři pedagogům věnovali 99h individuálních konzultací navíc k realizovaným 352h řemeslných dílen během 1 školního roku. Byly naplněny i další cíle. Nejdůležitější je pro nás zvýšený zájem pedagogů i o jiné materiály, než papír a často opakovaný údiv a sám nad sebou a radost, že TOHLE JÁ DOKÁŽU, oceňuje nejvíce hlavní lektorka programu Textil, Petra Skřivánková. Více v evaluační zprávě projektu.

Souhrnné informace o projektu:

 • Schválená výše dotace: 7 457 749,08 Kč
 • Doba realizace: 10. 7. 2014 – 30. 9. 2015
 • Příjemce podpory a realizátor projektu: Muzeum Říčany
 • Partner projektu s finančním příspěvkem: Asociace lesních MŠ
 • Financování: z prostředků ESF, OP VK a státního rozpočtu ČR

Hlavní výstupy:

 • akreditovány pro učitele 4 šestnáctihodinové řemeslné cykly
  a 14 samostatných čtyřhodinových dílen.
 • zrealizován 3x celoroční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě
 • zrealizovány 3x celoroční vzdělávací cykly dílen programu DŘEVO a TEXTIL
 • zrealizováno 40 samostatných řemeslných dílen
 • zrealizováno více než 37 mentoringů na půdě MŠ
  a individuálních konzultací
 • podpořeno celkem 342 učitelů
 • vytvořena metodická příručka pro práci učitelů MŠ se dřevem a textilem, reflektující vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Řemeslo má zlaté dno

Dílen a exkurzí se zúčastnilo více než 3 500 žáků ze 42  škol ze Středočeského kraje.

Cíl projektu

Cílem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ bylo probudit zájem žáků 2. stupně základních škol  ve Středočeském kraji o řemeslné obory  a motivovat je k jejich studiu.

Pro koho byl projekt určen

Žáci 2. stupně ZŠ ve Středočeském kraji se mohli zúčastnit:

 • praktických řemeslných dílen (zpravidla trvá 3 x 60 min), při kterých si vyzkouší daný výrobní postup a odnesou si vlastnoruční výrobek.
 • odborných exkurzí u drobných řemeslníků  (1-2 hodiny), které seznamují žáky s tím, jak vypadá práce řemeslníka v praxi. Exkurze se konají buď přímo v řemeslné dílně, nebo je možné objednat návštěvu odborníka na Vaší škole.
 • e-learningových lekcí s řemeslnou tématikou

Vybraná doporučení ze Sborníku dobré praxe pro učitele

1) Učitel ve svém ročním plánu formuluje výukový cíl pro daný ročník.

2) Zapojí   minimálně jednu dílnu

3) Pro zvolené téma dílny do Ročního plánu zanese   motivační aktivitu v předchozí hodině (formou prezentace, videa, flashové hry v rámci e-learningu k danému tématu, exkurze apod.).  Žáci budou seznámeni s výukovým cílem a délkou trvání dílny, doporučenými pomůckami, oděvem apod.

4) Součástí plánu je specifikace   navazující aktivity  (např. práce ve školní dílně, tematicky navazující exkurze, fotografování a prezentace výrobků ve fotogalerii projektu, zapojení do výstavy Řemesla v Muzeu Říčany, školní výstava, článek, referát, plakát, apod.).

Přínos projektu pro učitele

Učitelé praktického vyučování, výchovní poradci a kariéroví rádce ZŠ ve Středočeském kraji mohli

 • zatraktivnit díky praktickým řemeslným dílnám vedenými odborníky výuku praktických činností
 • propojit díky exkurzím a návštěvám řemeslníků teorii s praxí
 • získat na prezenčních a návazných e-learningových kurzech, zaměřených na kariérové poradenství, výchovné poradenství a zkvalitnění praktického vyučování nové znalosti i dovednosti
 • využít individuální metodické poradenství v oblasti praktického vyučování
 • zařadit vybrané části praktických dílen přímo do ŠVP
 • využít e-learningové lekce pro žáky pro vyhodnocení jejich znalostí  či jako nástroj pro oživení výuky


Financování

Projekt byl financován z   Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Celkový rozpočet projektu byl 5.165.202,40,- Kč.

Díky projektu jsme nabídli školám ve Středočeském kraji   exkurze, praktické dílny, semináře pro učitele a e-learningové lekce  ZDARMA.

Aktivity projektu byly zaměřeny na 5 témat:

 • Potravinářství – Praktické dílny žáky provedou za tajemstvím chleba, ochutnají zapomenutá jídla z kuchyně našich prababiček a přivoní k perníkovému koření a perníkářskému řemeslu. Poznatky o zdravé výživě a bezpečnosti potravin získají při dílně Víme, co jíme. Z exkurzí si můžete vybrat např. moštárnu, výrobu kozích sýrů nebo pekárnu.
 • Textil – Při praktických dílnách si žáci mohou vyzkoušet techniku tkaní, ušít si vlastní tašku nebo natisknout vlastní motiv na tričko. Při exkurzi mohou vidět např. výtvarnici Carolinu Sidon při práci technikou sítotisku.
 • Stavebnictví – Žáci si prakticky vyzkouší aplikaci hliněných omítek, navrhnou stavbu v programu Sketch Up a prozkoumají možnosti úspor energie v nízkoenergetické budově. Z exkurzí Vám doporučujeme např. objekt Zeměnky amerického architekta  Michaela Reynoldse, který využívá i odpadky – lahve, plechovky a staré pneumatiky. Stavba není napojena na inženýrské sítě a využívá vlastní zdroje energie, tepla i vody.
 • Dřevo – Při dílnách si žáci vyrobí jednoduchý kolíkový tkalcovský stav, který budou moci využívat ve škole ke tkaní. Další možností je výroba originálního dřevěného šperku nebo šachovnice. Umělecký truhlář Ondřej Suchan předvede žákům restaurování nábytku, řezbářka Magdalena Mézlová žákům ukáže vyřezávání forem na staročeské perníky.
 • Fotografování – Dílna osvětlí základy digitální fotografie, zvláště v reklamní a produktové oblasti. Hlavní pozornost zaostříme na možnosti fotoaparátu, výběr objektu, nasvětlení a volbu kompozice. Budeme fotit výrobky nebo drobné předměty, snímky zkusíme upravit v grafickém programu. Dílna vhodně doplňuje většinu řemeslných programů – žáci mohou pro fotografování využít jimi zhotovené výrobky – je možné ji objednat také nezávisle na ostatních dílnách.

Vybrané fotografie z dílen

Expozice Les jako zdroj tradice

V rámci projektu vznikla expozice v areálu Říčanské hájovny:

 • idol (socha boha) odkazující na slovanská božstva
 • klát  nás zavede k samým počátkům využívání včelích produktů
 • tradiční úly  představují pokročilejší formu domestikace včel
 • model milíře  připomíná výrobu dřevěného uhlí ve zdejších lesích
 • lesní zahrádka  s  lesními bylinkami a plodinami
 • doprovodné informační panely

K odpočinku lze využít dřevěné lavičky a stůl. Nejen pro děti je k relaxaci určen Brvoun – imaginární tvor z mohutného kmene akátu. Na kraji lesa pak můžete najít i jeho „dítě“ – malého Brvounka. Autorem je Lukáš Gavlovský z Výžerek. Cyklisté si mohou odložit kola do dřevěného stojanu.

Vstup do expozice je zdarma

Část expozice (úly, zahrádka) je umístěna v zahradě Říčanské hájovny, která je zpřístupněna veřejnosti pouze během akcí pro veřejnost. 

Doprovodné materiály k expozici si můžete vyzvednout v muzeu nebo stáhnout zde:

Projekt „Stálá venkovní expozice na Hájovně“ byl spolufinancován Evropskou unií z  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy  IV Leader, Programu rozvoje venkova ČR za podpory   MAS Říčansko.

Centrum environmentálního vzdělávání

V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce hlavní budovy Muzea Říčany. Projekt „Centrum environmentálního vzdělávání Říčany“ byl spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti prostřednictvím Státního fondu životního prostředí pod registračním číslem CZ.1.02/7.1.00/07.00606.

V letech 2010 a 2011 byl realizován projekt „Centrum environmentálního vzdělávání Říčany – II. etapa“, který byl spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti prostřednictvím Státního fondu životního prostředí pod registračním číslem CZ.1.02/7.1.00/09.03829. Součástí projektu byla celková rekonstrukce a vybavení objektu Říčanské hájovny a celkové vybavení objektu hlavní budovy muzea zrekonstruovaného v 1. etapě.