prostor pro moderní vzdělávání

Workshopy DVPP

Naši lektoři se dlouhodobě věnují vzdělávání pedagogů v oblasti výuky venku a polytechnické výchovy. Navazujeme na zkušenosti z projektů, kde jsme působili jako mentoři pedagogů v badatelsky orientované výuce (ZŠ) a metodě Tvořivá hra (MŠ), plánovali jsme s pedagogy výuku venku a proměny školních zahrad.

Akreditované semináře v délce 8 hodin lze hradit ze šablon II.

Cena: 10 000 Kč + doprava (při počtu do 15 účastníků, za každého dalšího účastníka je cena 600 Kč)

Workshopy lze objednat pro realizaci ve škole, pouze neživá příroda je vázaná na výuku v geoparku.

Jak učit badatelsky o přírodě

Délka: 8 vyučovacích hodin
Kde: škola nebo muzeum + terén
Kdo: 1. a 2. st. ZŠ, gymnázia, MŠ

Workshop představuje využití metody badatelsky orientovaného vyučování. Metoda je postavena na aktivním získávání informací dětmi, zahrnuje fáze kladení otázek, formulace hypotézy, pozorování a pokus a vyhodnocení.

Součástí programu je i praktická ukázka badatelsky orientované výuky v přírodě a vlastní návrh účastníků.

Lektorky:

Mgr. Kateřina Čiháková
Ing. Edita Ježková
Mgr. Jana Kreidlová

Jak využít školní zahradu ve výuce

Délka: 8 vyučovacích hodin
Kde: škola nebo muzeum + zahrada
Kdo: 1. a 2. st. ZŠ, gymnázia, MŠ

Workshop se zaměřuje na tři témata – přínosy výuky venku, proměny školních zahrad a didaktické metody pro výuku ve školní zahradě.

Účastníci si vyzkouší metody a navrhnou jednoduchou změnu ve své školní zahradě tak, aby podpořili možnosti výuky venku. Ukážeme vhodné pomůcky, doporučíme literaturu a zdroje na webu.

Lektorky:

Ing. Edita Ježková
Mgr. Kateřina Čiháková
Mgr. Jana Kreidlová

Jak učit o neživé přírodě

Délka: 8 vyučovacích hodin
Kde: Geopark Říčany
Kdo: 1. a 2. st. ZŠ, gymnázia, MŠ

Ukážeme, jak učit o neživé přírodě zábavně. Představíme prostředí geoparku a jeho využití ve výuce, vyzkoušíte si metody vhodné pro realizaci ve škole.

Součástí workshopu je ukázka řezání, broušení a leštění kamenů, určování hornin pomocí polarizačního mikroskopu. Představíme geologické mapy a portály a možnosti jejich využití ve výuce.

Lektoři:

RNDr. Jana Švandová Ph.D.
Mgr. Jakub Halaš
Mgr. Kateřina Čiháková