prostor pro moderní vzdělávání

KONFERENCE Pošli to dál

hrdina+lupa
hrdina+taska
hrdina+dalekohled

Jak v praxi zavádět nové metody, aby se staly běžnou součástí výuky?

Přednášky, diskuse a workshopy pro učitele,  ředitele MŠ a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání  a pro všechny, kterým není vzdělávání v  ČR lhostejné. 

Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci s MŠMT ČR, MAP v ORP Říčany,  Společností pro kvalitu školy a městem Říčany.

Muzeum Říčany propojuje formální a neformální vzdělávání

  • Spolupracujeme s pedagogy z více než 60 MŠ a ZŠ, podporujeme je a sdílíme zkušenosti ve vzdělávání.
  • S námi se děti učí aktivně. Učíme zážitkem, bereme je ven a do míst, kde žijí.
  • Vnímáme současné muzeum jako součást vzdělávacího systému.

 

Zúčastněte se konference a inspirujte se!

23. března 2021
ONLINE

Konečný počet přihlášených účastníků: 531

Konference se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

PROGRAM KONFERENCE

3hrdinové---barvy-_r12_c2-bluefia

8:45 – 9:00

PREZENCE

9:00 – 9:35

ÚVODNÍ BLOK

Změny v  běžné výuce

Co lze zvládnout ve stávajícím systému? Ocenění 37 učitelek a učitelů MŠ a ZŠ,  kteří zavádějí nové metody do své výuky.

Halas--posli_to_dal

Jakub Halaš  
– ředitel Muzea Říčany

Faltýn

Jaroslav Faltýn
– MŠMT,  ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

Pecková

Petra Pecková  
– hejtmanka Středočeského kraje

Michalicka--posli_to_dal

David Michalička
 – starosta města Říčany

9:35 – 10:35 

BLOK PŘEDNÁŠEK

Tvoř a hraj si!

Představujeme ucelenou metodu, která podporuje aktivizaci a rozvoj tvořivosti dětí, dává dětem prostor pro samostatnou a bezpečnou práci s nástroji a s přírodními materiály. Ověřena 80 učiteli na 21 MŠ ve Středočeském kraji a v Praze. Jak tuto metodu posílat dál a integrovat ji do běžného provozu mateřské školy? Jak s polytechnickou výchovou pokračovat na ZŠ?

carolina-sidon--pošli-to-dál

Carolina Sidon
– metodička a mentorka Muzea Říčany, spoluautorka metodiky tvořivé hry

Skrivankova-posli_to_dal

Petra Skřivánková
– lektorka a mentorka Muzea Říčany, spoluautorka metodiky tvořivé hry

Vlková-oedit

Dana Vlková 
–  učitelka na VOŠ, SOŠP a gymnáziu. Spolupracovala na ověřování metodiky tvořivé hry se studenty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Veronika Svobodová-oedit

Veronika Svobodová  
–  učitelka v MŠ Mnichovice; účastnice projektu Oborový mentoring a členka úzkého metodického týmu tvořivé hry.

Učíme se a bádáme venku

Učíme venku badatelsky, protože to děti baví, rozvíjí schopnost samostatného uvažování, spolupráci a zájem o místo, kde žijí. Jak to lze realizovat v podmínkách našich škol?

Cihakova--posli_to_dal

Kateřina Čiháková
– metodička a mentorka Muzea Říčany, učitelka přírodopisu na ZŠ Světice, členka pracovní skupiny pro revizi RVP v oboru přírodopis

Matejkova1_posli_to_dal

Zuzana Matějková
– učitelka přírodopisu na ZŠ Vela a na Gymnáziu Na Vítězné pláni

Učení venku a hra jako trend ve vzdělávání

Výzkumy ukázaly, že čím větší má savčí druh mozek, tím větší má potřebu si hrát. Potřebují dnešní děti hraní a učení venku? Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? V  čem je hraní i bádání jedinečné a jak udržuje kreativitu? Pojďme společně nahlédnout, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z  něj mizí čas venku, obyčejné hry a někdy také zvědavost. Podívejme se i do škol, které se to rozhodly  změnit.

Danišová-oedit

Justina Danišová – metodička iniciativy www.ucimesevenku.cz a www.jdeteven.cz ve vzdělávacím centru TEREZA, autorka www.svobodnahra.cz

10:35 – 10:45  

PŘESTÁVKA

10:45 – 11:00  

DISKUSNÍ PATNÁCTIMINUTOVKA

Zaujalo vás něco v předchozích příspěvcích? Připojte se do pokojíčku „Tvořivá hra“ nebo „Učíme venku“ a diskutujte během přestávky.

11:00 – 12:15

PANEL MINIPŘÍSPĚVKŮ

Jak to posílat dál

Co potřebuje učitel, aby něco nového dlouhodobě zavedl do své běžné výuky? Co pro to v  praxi můžeme udělat?  A jak se na novinky ve výukové praxi dívá MŠMT nebo Česká školní inspekce?

Své zkušenosti s  vámi budou sdílet ředitelé a učitelé MŠ a ZŠ, externí konzultanti a mentoři, zástupce zřizovatele, MAP v ORP Říčany:

Václav ŠnebergerSPKŠ Květa Trčková, ředitelka ZŠ • Martina Čermáková, ředitelka MŠ • Kateřina Rathausová, učitelka MŠ • Kateřina Vrtišková, učitelka ZŠ • Lenka Kubcová, konzultantka ZŠ • Petra Skřivánková, konzultantka MŠ • Hana Špačková, město Říčany, zřizovatel Muzea Říčany • Monika Žilková, MAP v ORP Říčany • Irena Borkovcová,  ČŠI

12:15 – 13:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

13:00 – 13:50

WORKSHOPY A DISKUSNÍ SKUPINY

Workshop je nutné si rezervovat při vyplňování přihlášky.

Workshopy a diskusní skupiny pro MŠ

Proč používat formativní hodnocení v mateřské škole a co tím dítě získá? Co potřebuje umět a znát učitel v mateřské škole, aby dokázal efektivně uplatňovat principy a techniky formativního hodnocení? Jak poskytovat dětem srozumitelnou zpětnou vazbu? Umíme vést děti k vzájemnému učení a sebehodnocení?

Jana Smolková – působí v Národním pedagogickém institutu České republiky jako garant stupně vzdělávání projektu PPUČ, odborný garant gramotnosti projektu PPUČ, Odborný garant DVPP projektu APIV A.

Měníme zahradu pro tvořivou hru dětí. Jak vybavit zahradu pro tvořivou hru dětí? Kde vzít materiály? Kam vše uložit? Na videích a fotograficích nabídneme virtuální prohlídku jedné zahrady, kde se o to snaží učitelky, děti a rodiče společně.

Alžběta Macková – pracuje v Muzeu Říčany jako lektorka řemeslných a přírodovědných  programů. Zaměřuje se na environmentální aspekty tvořivé hry a je koordinátorkou projektu Objevy v zahradě pro MŠ.

Ivana Vašinová  je učitelkou v MŠ již 33 let. Prvních 15 let pracovala tak, jak ji škola naučila, a pak nastaly roky změn, kdy učitelky hledaly způsob, který je pro děti přirozený. Aktuálně se věnuje tvořivé hře, environmentální výchově a ráda pracuje se dřevem.

Které dítě je konstruktér? A kdo je pozorovatel? Na ukázkových videích uvidíme děti při tvoření a společně budeme pozorovat různé styly tvoření. Jak na různé typy dětí reagovat? Jak je individuálně podporovat? Budeme sdílet zkušenosti, jak připravit prostředí pro naplnění různých potřeb dětí při tvořivých činnostech, abychom například nedělali práci za děti.

Pavla Presslerová –   přednáší na Pedagogické fakultě UK, v rámci psychologické přípravy studentů učitelství 1. stupně ZŠ i MŠ, věnuje se tématům vývojové psychologie a variability vývoje.

Učitelé a učitelky mateřských škol jsou otevření inovacím a změnám postojů ve vzdělávání. Jaká je dobrá praxe a jak na to, aby pedagogové byli motivováni k zavádění inovací a nových metod? Jak se střetává inovace se školní inspekcí? Jak jsou na tom obecně čeští učitelé a učitelky MŠ s  profesní sebedůvěrou?

Hana Splavcová – působí jako garant předškolního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. Dlouhodobě se zabývá předškolním vzděláváním dětí od raného věku ve všech jeho souvislostech. Jako významné téma vnímá spolupráci s rodinou a komunikaci s různými aktéry.

Irena Borkovcová – řadu let pracovala jako učitelka i ředitelka MŠ. Od roku 2007 působí v České školní inspekci jako školní inspektorka, náměstkyně pro inspekční činnost (do května 2011) a metodička. Je členkou metodické rady ústřední školní inspektorky a zástupkyní MŠMT ČR v síti projektu OECD ECEC.

Carolina Sidon – pracuje v Muzeu Říčany jako metodička, mentorka a lektorka řemeslných programů. Věnuje se rozvoji tvořivosti a tvořivého myšlení dětí. Učí také na Lauderových školách v Praze a ve volném čase se věnuje řemeslným činnostem, například sítotisku.

Jak vypadá tvořivá hra v praxi? Sdílet svoje zkušenosti s vámi budou pedagožky, které již 2 roky pracují metodou tvořivé hry. Ukázky videí a fotografií řemeslných koutků, zařízených tříd nebo zahrad.


Šárka Procházková – pracuje jako učitelka v MŠ Zbuzany: „Ráda pozoruji děti během tvoření, vždy mě těší, když vidím, jak se do tvoření nadšeně vrhnou, vzájemně si pomáhají a inspirují se.“

Zuzana Pilařová – pracuje jako učitelka v MŠ U Uranie: „Kdo si hraje nezlobí a kdo tvoří už vůbec ne. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak vezmi materiál a chop se kladívka, zvládne to chlapec i křehká dívka.“

Marie Herianová –  pracuje jako učitelka v MŠ Chodovická: „Ráda s dětmi tvořím – používáme nástroje, nebo jen tak nahodile seskupujeme přírodniny. Jejich nadšení a fantazie jsou pro mě velkou inspirací.“

Jak mohou děti ve školkách a školách bezpečně pracovat s ostrými nástroji? Na workshopu budeme sdílet ukázková videa a zkušenosti z mateřské školy Světice. Na videích si ukážeme, jak u dětí budovat bezpečné návyky, jak připravit prostředí ve třídě, na zahradě nebo v lese tak, aby děti mohly řezat, vrtat, šít nebo krájet.

Petra Skřivánková –  pracuje v Muzeu Říčany jako mentorka tvořivé hry a lektorka řemesel. Je spoluautorkou metodiky tvořivé hry. Již sedmým rokem přináší dětem a učitelům do MŠ opravdové nástroje a s radostí sleduje, jak   děti i pedagogy tvoření baví.

Gabriela Blovská  –  pracuje jako ředitelka a učitelka v MŠ Světice: „V současné době je tvořivá hra součástí každodenního života v naší mateřské škole, nemusí jít vždy o viditelné dění, ale o přítomnost myšlenek a principů tvořivé hry.“

Jak jste na tom s komunikací s kolegy, podřízenými nebo dětmi? Myslíte si, že umíte druhým naslouchat? A je každé naslouchání stejné? Někdy vlastně ani moc neslyšíme, co nám ten druhý říká. Automaticky se nám spouští naše osobní pocity, filtry, hodnocení. To, co druhý sděluje, srovnáváme s tím, jako to máme my. Přijďte si vyzkoušet naslouchat jinak, aktivně a zjistit, k čemu je dobré umět parafrázovat, zrcadlit či rámovat.

Václav Šneberger – Společnost pro kvalitu školy (SPKŠ), prezident České asociace mentoringu ve vzdělávání, trenér výcviku mentorských dovedností pedagogů v projektu Oborový mentoring, spoluautor metodiky interního mentoringu pedagogických kompetencí.

Workshopy a diskusní skupiny pro ZŠ

Vlastní prožitky jsou pro žáky důležité! A pro nás také! A tak děláme vše pro to, aby chemie nebyla jen teoretická, ale aby si ji žáci opravdu prožili. Badatelský deník proto obsahuje více jak 50 zajímavých experimentů, které si žáci sami vyzkoušejí. Navíc deník slouží zároveň jako poznámkový sešit, pracovní sešit a portfolio vlastních badatelských prací. Na workshopu si práci s ním vyzkoušíme.

Václav Fiala – učí chemii a přírodopis na ZŠ Brigádníků v  Praze. Miluje bádání a objevování a vede k tomu i své žáky. Je vítězem soutěže Global Teacher Prize 2020. 

Formativní hodnocení je poslední měsíce nejen ministerstvem školství stále skloňovanější termín. Jak konkrétně vypadá na reálném tématu s reálnými žáky? Na tomto workshopu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku, jak najít cestu a využít principy formativního hodnocení ve výuce. Dále si vyzkoušíte, jak běžně používané pedagogické metody mohou s drobným vylepšením sloužit jako výborný formativní nástroj.

Miroslav Pražienka – učí na Gymnáziu Nový PORG chemii a přírodopis. Podílí se na přípravě změn RVP v přírodovědných předmětech.

Proč učit matematiku venku? Ukážeme si příklady aktivit, které přinášejí dětem něco navíc proti výuce ve třídě. Představíme jednoduché pomůcky, které pedagogové mohou snadno získat nebo si sami vyrobit. 

Edita Ježková – v Muzeu Říčany působí jako koordinátorka vzdělávání, mentorka badatelsky orientovaného vyučování a lektorka kurzů pro pedagogy. Věnuje se proměnám školních zahrad a výuce venku.

 

V diskusní skupině budeme sdílet zkušenosti o spolupráci ve školách ze Skandinávie, ale také z českých škol. Pobavíme se o konkrétních opatřeních, jak takovou spolupráci nastavit mezi učiteli, ale také jak vtáhnout do spolupráce žáky.

Daniel Pražák – učí na pražské základní škole, připravuje se na doktorát v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na téma inovativních škol a jejich sítí a působí v iniciativě Otevřeno, která se snaží o proměnu přípravy učitelů.

Jak využít okolní přírodu ve výuce přírodopisu na 2. stupni? Na workshopu se dozvíte, jaké informace o přírodě, krajině a její historii mohou nabídnout regionální muzea. Představíme badatelské projekty realizované na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice. Vyzkoušíte si, jak pracovat s herbáři a přírodovědnými sbírkami, jak využít různé typy map nebo záběry z dronu a jak zadávat kritéria pro žákovské výstupy. 

Kateřina Čiháková  – pracuje v Muzeu Říčany jako přírodovědkyně a mentorka badatelsky orientovaného vyučování. Učí také na ZŠ Světice. V minulém roce připravila výstavu Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou. 

Jana Jelínková – učí na 2. stupni ZŠ T. G. M. Mnichovice, vede přírodovědný volitelný blok a spolupracuje jako interní mentorka s kolegy na 1. stupni. 

Téma neživé přírody patří na školách k  jedněm z nejtěžších a zdánlivě nezáživných. V  Geoparku Říčany již pět let tuto problematiku učíme zážitkovou formou s důrazem na aktivní zapojení dětí. Během workshopu se seznámíte se širokým využitím, které geopark při výuce neživé přírody nabízí. Představíme i aktivity, které můžete realizovat ve škole.

Jana Švandová –  vystudovala geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Potkáte ji hlavně v geoparku, ve kterém by nejraději i spala. 

Jakub Halaš – je ředitelem Muzea Říčany, kde pracuje i jako přírodovědec.  Potenciál současného muzea vidí v roli moderní vzdělávací instituce, která podporuje učitele a žáky tak, aby je učení bavilo a zároveň mělo smysl.

Aktuálně se připravují revize rámcových vzdělávacích programů. V souvislosti s tím vznikla studie shrnující doporučení pro budoucí revize RVP v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě, ale i návrh na budoucí zpracování přírodovědy a přírodopisu v RVP. Během workshopu se seznáíme s doporučeními odborníků, a budeme diskutovat nad pracovním návrhem budoucí podoby přírodovědy a přírodopisu v RVP.

Jakub Holec, Národním pedagogickém institut – garant  vzdělávání o přírodě (Člověk a příroda – přírodopis/ biologie; environmentální výchova). V současnosti pracuje na přípravě revizí RVP. Učí přírodní vědy na ZŠ Kunratice.

Jak jste na tom s komunikací s kolegy, podřízenými nebo dětmi? Myslíte si, že umíte druhým naslouchat? A je každé naslouchání stejné? Někdy vlastně ani moc neslyšíme, co nám ten druhý říká. Automaticky se nám spouští naše osobní pocity, filtry, hodnocení. To, co druhý sděluje, srovnáváme s tím, jako to máme my. Přijďte si vyzkoušet naslouchat jinak, aktivně a zjistit, k čemu je dobré umět parafrázovat, zrcadlit či rámovat.

Václav Šneberger – Společnost pro kvalitu školy (SPKŠ), prezident České asociace mentoringu ve vzdělávání, trenér výcviku mentorských dovedností pedagogů v projektu Oborový mentoring, spoluautor metodiky interního mentoringu pedagogických kompetencí.

13:50 – 14:00

PŘESTÁVKA

14:00 – 16:20

PANELOVÁ DISKUSE A DISKUSE VE SKUPINÁCH

Strategie 2030 – Podpora pedagogické činnosti školy

V úvodní části bude každý diskutující prezentovat svůj příspěvek.

Moderátor:

Jak se na podporu pedagogické činnosti školy dívají odborníci ve vzdělávání, zástupci MŠMT, lektoři a konzultanti z  podpůrných organizací a samozřejmě samotní učitelé a ředitelé? Jaké jsou vize a jaká je současná realita? 

Trojan V

Václav Trojan – moderátor, odborník na vzdělávání, zakladatel Ředitelské akademie

Věnuje se dlouhodobě rozvoji a podpoře ředitelek a ředitelů škol. Působil jako vedoucí katedry Centrum školského managementu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Spolupracuje na systému vzdělávání a podpory vedoucích pedagogických pracovníků v souvislosti s implementací Strategie 2030+. Působí jako nezávislý konzultant, lektor i autor odborných i popularizujících textů.

Diskutující:

Veselý

Arnošt Veselý – vedoucí expertního týmu v přípravě strategie vzdělávací politiky 2030

Jaké má místo podpora učitelů ve Strategii 2030, s jakými dalšími změnami souvisí? Jaká má být podpora učitele v místě „on site“, ve škole? Odkud pochází inspirace „středním článkem podpory“? Jak funguje jinde v zahraničí? 

Faltýn

Jaroslav Faltýn – MŠMT,  ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

Jaké konkrétní kroky v následujícím období plánuje MŠMT pro implementaci strategie 2030 v oblasti podpory pedagogické činnosti školy do praxe?

Vácha

Milan Vácha – Středočeský kraj, radní pro oblast vzdělávání a sportu

Jak se chystá v následujícím období Středočeský kraj podporovat rozvoj pedagogické činnosti v MŠ a ZŠ? Jak by se v praxi měla naplňovat „potřebná podpora aktérů ve vzdělávání přímo v regionu, kde působí“? Je pro naplňování nové vzdělávací strategie současná role kraje ve vzdělávacím systému optimální?

Alena Kramlová (2)

Alena Kramlová –  MŠMT, garantka pro regionální školství OP VVV

Co školám v oblasti pedagogické podpory „zdola“ přinesla realizace projektů podporovaných EU? Co vy jako garantka pro regionální školství považujete za stěžejní? Jak MŠMT plánuje dále využívat kvalitní výstupy projektů?

Běťáková

Martina Běťáková –  MŠMT, vedoucí oddělení podpory škol

Podílela se na přípravě Strategie 2030 a nyní má na starost realizaci pilotáže středního článku podpory. Jak bude probíhat jeho implementace do praxe?

Následovat bude diskuse ve čtyřech oddělených místnostech. Účastníci konference se mohou účastnit jedné z nich.

1) Měníme svoji pedagogickou praxi – jakou podporu můžeme čekat?
„Podpoříme proto zavádění nových a inovativních metod ve vzdělávání ve všech typech škol i mimoškolních zařízení na celém území ČR.“ „Vzdělávací systém musí využívat přínosu úspěšných příkladů inovací a podpořit jejich plošné rozšíření. Zde by mohl sehrát klíčovou roli střední článek podpory.“ (Strategie 2030+)
• Účastníci diskuse budou Arnošt Veselý, Martina Běťáková, Milan Vácha, Václav Trojan, Jakub Halaš.

2) Měníme ŠVP – Co čekat od revizí RVP? Jak je komunikovat a jak pro ně nadchnout učitele? 
„Učivo bude probírané s cílem hlubšího porozumění, v širokých souvislostech bez celé řady zbytných poznatků a informací. Učitelům tak bude umožněno učivo dostatečně probrat a žáci budou mít prostor informacím porozumět a aplikovat je v reálných situacích. Všechny základní školy budou mít k dispozici modelové školní vzdělávací programy, odpovídající podmínky i podporu pro zavádění změn.“ (Strategie 2030+)
• Účastníci diskuse budou Jaroslav Faltýn, Marcela Erbeková, Jiří Luka, Václav Šneberger,  Kateřina Čiháková.

3) Přechod mezi MŠ a ZŠ – jak na individualizaci?
„Budou konkretizovány postupy vedení a využívání pedagogické diagnostiky k individualizaci vzdělávání, což bude mít dopad i na snížení podílů odkladů školní docházky. Důraz bude kladen na spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.“ „Aktualizovaný RVP PV bude klást důraz na osvojení úrovně jednotlivých klíčových kompetencí dosažitelné pro konkrétní dítě a na rovnováhu mezi sociálně-emocionálním a kognitivním rozvojem.“ (Strategie 2030+)
• Účastníci diskuse budou Hana Splavcová, Irena Borkovcová, Miluše Vondráková,  Carolina Sidon.

4) Učení pro reálný život
Propojování jednotlivých disciplín z oblasti přírodních věd a matematiky a jejich uplatňování pro praktické využití rozvine kritické myšlení žáků a chápání principů podnikavosti a environmentálních problémů. Budeme vytvářet podmínky školám pro možnou realizaci výuky mimo školu (v obci, v přírodě apod.) a návštěv široké škály institucí, kde díky propojení vzdělávacích oblastí s reálným životem a nabídce interakce mohou využít celé řady příležitostí nejen k zisku poznatků v souvislostech, ale také k rozvoji dovedností a zisku praktických zkušeností.“ (Strategie 2030+)
• Účastníci diskuse budou Alena Kramlová, Martina Čermáková, Adéla Venerová, Edita Ježková .

ŘEČNÍCI

3hrdinové---barvy-_r12_c2-bluefia
Faltýn

Jaroslav Faltýn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání.

Veselý

Arnošt Veselý

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky, sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy. Vedl expertní skupinu v rámci přípravy Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Danišová-oedit

Justina Danišová

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Pomáhá učit (a hrát si) venku aktivním učitelům, vychovatelům, rodičům i prarodičům. Společně pak „vytahují“ děti ven. Pracuje ve vzdělávacím centru TEREZA jako metodička v projektech Učíme se venku www.ucimesevenku.czwww.jdeteven.cz. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK (učitelství biologie – geologie). Se svou rodinou tvoří web www.svobodnahra.cz.

 

šneberger

Václav Šneberger

Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Prezident České asociace mentoringu ve vzdělávání, trenér výcviku mentorských dovedností pedagogů v projektu Oborový mentoring, spoluautor metodiky interního mentoringu pedagogických kompetencí.

Splavcová

Hana Splavcová

Národní pedagogický institut České republiky

Působí jako garant předškolního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. Dlouhodobě se zabývá předškolním vzděláváním dětí od raného věku ve všech jeho souvislostech. Jako významné téma vnímá spolupráci s rodinou a komunikaci s různými aktéry.
„Měli bychom být vždy schopni reagovat na potřeby dítěte, vnímat je komplexně, v celé šíři souvislostí, a tím přispívat k jeho celkovému rozvoji, upevňování pocitu bezpečí a jistoty. Důležitou roli v tom sehrává také podpora dobrých vzájemných vztahů mezi jednotlivými aktéry.“

Borkovcová

Irena Borkovcová

Česká školní inspekce

Řadu let pracovala jako učitelka i ředitelka MŠ. Od roku 2007 působí v České školní inspekci jako školní inspektorka, náměstkyně pro inspekční činnost (do května 2011) a metodička. Je členkou metodické rady ústřední školní inspektorky a zástupkyní MŠMT ČR v síti projektu OECD ECEC.

Fiala_

Václav Fiala

Základní škola, Praha 10, Brigádníků

Václav Fiala učí chemii a přírodopis na ZŠ Brigádníků v  Praze. Miluje bádání a objevování a vede k tomu i své žáky. Je vítězem soutěže Global Teacher Prize 2020.

Daniel Pražák

Daniel Pražák

Otevřeno, z.s.

Daniel Pražák učí na pražské základní škole, připravuje se na doktorát v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na téma inovativních škol a jejich sítí a působí v iniciativě Otevřeno, která se snaží o proměnu přípravy učitelů.

Halas--posli_to_dal

Jakub Halaš

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Jakub Halaš je ředitelem Muzea Říčany, kde pracuje i jako přírodovědec.  Potenciál současného muzea vidí v roli moderní vzdělávací instituce, která podporuje učitele a žáky tak, aby je učení bavilo a zároveň mělo smysl.

Sidon--posli_to_dal

Carolina Sidon

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Pracuje v Muzeu Říčany jako metodička, mentorka a lektorka řemeslných programů. Vnímá ruční práce a tvoření jako příležitost věřit dětem. Když jim dáváme do rukou nástroje a necháme je experimentovat s materiály, důvěřujeme tomu, že to zvládnou samy a víme, že se občas něco nepovede, ale ten zážitek z tvoření, vymýšlení, zkoušení, broušení, zatloukání, řezání, zavazování, provlékání, škrábání… Ten za to přece stojí.

Cihakova--posli_to_dal

Kateřina Čiháková

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Kateřina Čiháková pracuje v Muzeu Říčany jako přírodovědkyně a mentorka badatelsky orientovaného vyučování. Učí také na ZŠ Světice a je členkou pracovní skupiny pro revize RVP v oboru přírodopis.

POŘADATELÉ POŠLI TO DÁL 2021

3hrdinové---barvy-_r12_c2-bluefia

V Muzeu Říčany se dlouhodobě věnujeme tvorbě projektů, které propojují formální a neformální vzdělávání.

Naši metodici a lektoři spolupracují s organizacemi, které se zabývají podporou pedagogů a inovací českého vzdělávacího systému. Díky bohaté zkušenosti se vzdělávacími programy i pedagogickou činností našich zaměstnanců nacházíme průniky mezi formálním a neformálním vzděláváním, které obohacují a posouvají české vzdělávání dopředu.

Vnímáme současné muzeum jako součást vzdělávacího systému. Jednak jako partnera, který má důvěru a úzké vztahy s pedagogy, a zároveň jako manažera, který síťuje a realizuje nové trendy ve vzdělávání.

Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci s MŠMT ČR, MAP v ORP Říčany ,  Společností pro kvalitu školy a městem Říčany u příležitosti ukončení 4letého projektu „Oborový mentoring v  přírodovědném a polytechnickém vzdělávání na ZŠ a MŠ“, finančně podpořeného z  Evropské unie.

LOGO_redesign_COHE_2017_grafika_FINAL
povolena_varianta_CMYK

KONTAKTY

3hrdinové---barvy-_r12_c2-bluefia

Přihlášky, organizace:

Jana Kreidlová
jana.kreidlova@muzeum.ricany.cz
tel.: 323 603 161
tel.: 702 217 481

Program:

Adéla Venerová
adela.venerova@muzeum.ricany.cz
tel.: 605  878  003