prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelůWorkshopy na objednávku

Workshopy pro učitele - na objednávku do školy

Objednávat můžete během celého roku. Workshopy jsou vhodné také pro asistenty pedagoga, vychovatelky školní družiny, učitele speciálních škol a pedagogy volného času. Vybrané semináře lze realizovat online.

A – akreditace DVPP

Š – lze hradit ze šablon 

Název workshopu Téma a obsah

Délka

(vyučovací hodina)

Pro koho

Cena /

Počet účastníků

Učíme venku

Co říkají účastníci workshopů:

„Přínosné bylo sdílení zkušeností, co funguje, na co si dát pozor, nové kontakty a zdroje informací.“

„Příští školní rok chci učit jeden den v týdnu venku. Všechny předměty.“

Jak využít školní zahradu ve výuce

A, Š

Workshop se zaměřuje na tři témata – přínosy výuky venku, proměny školních zahrad a didaktické metody pro výuku ve školní zahradě.

Účastníci si vyzkouší metody a navrhnou jednoduchou změnu ve své školní zahradě tak, aby podpořili možnosti výuky venku. Ukážeme vhodné pomůcky, doporučíme literaturu a zdroje na webu.

lektorky: Edita Ježková, Kateřina Čiháková

8

 

(4+4)

1 st ZŠ

2 st ZŠ

10 000 Kč

+ doprava

8 až 25 účastníků

Jak učit badatelsky o přírodě (BOV)

A, Š

Workshop představuje využití metody badatelsky orientovaného vyučování. Metoda je postavena na aktivním získávání informací dětmi, zahrnuje fáze kladení otázek, formulace hypotézy, pozorování a pokus a vyhodnocení.

Součástí programu je i praktická ukázka badatelsky orientované výuky v přírodě a vlastní návrh účastníků.

lektorky: Kateřina Čiháková, Edita Ježková

8

 

(4+4)

1 st ZŠ

2 st ZŠ

10 000 Kč

+ doprava

8 až 25 účastníků

Jak učit o neživé přírodě

A, Š

Ukážeme, jak učit o neživé přírodě zábavně. Představíme prostředí geoparku a jeho využití ve výuce, vyzkoušíte si metody vhodné pro realizaci ve škole.

Součástí workshopu je ukázka řezání, broušení a leštění kamenů, určování hornin pomocí polarizačního mikroskopu. Představíme geologické mapy a portály a možnosti jejich využití ve výuce.

Část workshopu lze realizovat ve škole, ukázka aktivit probíhá v geoparku.

lektoři: Jakub Halaš, Jana Švandová

8

 

(4+4)

1 st ZŠ

2 st ZŠ

10 000 Kč

+ doprava

8 až 25 účastníků

Učíme v zahradě (matematiku a češtinu)

A, Š

Vyzkoušíme, jak na výuku matematiky a češtiny venku. Zapůjčíme škole pomůcky, aby si je učitelé mohli vyzkoušet s žáky. Na druhém workshopu budeme sdílet zkušenosti a učitelé si vyrobí svou pomůcku pro výuku.

lektorky: Edita Ježková, Jana Kreidlová

více  informací k   projektu Objevy  v zahradě

4+4

1 st ZŠ

2 st ZŠ

zdarma v roce 2021

10 až 25 účastníků

Místně ukotvené učení

Co o regionální učebnici říkají pedagogové:

„Hvězdná je mapa regionu s archeologickými nálezy a objevy. My jásáme a strašně nám to šetří čas! Jen jsem kolegům poslal odkkaz”

 

Představíme web   Regionální učebnice Říčansko, možnosti využití elektronických pomůcek (zdarma), jak učit o místě bez učebnic venku a zážitkově v souladu s  RVP.

lektorky: Edita Ježková, Kateřina Čiháková

2

1 st ZŠ

2 st ZŠ

3 000 Kč + doprava

 

5 až 25 účastníků

Tvořivá hra

Co říkají učitelky MŠ o metodě:

„Tvořivá hra mi rozšířila obzory, jak pracovat s dětmi jiným způsobem, než jakým jsem doposud byla zvyklá. Také možnostmi uzpůsobení pro různý věk dětí i různé prostředí.“

Tvořivá hra v zahradě

A, Š

Vyzkoušíme, jak tvořit v zahradě. Zapůjčíme školce pomůcky. Na druhém workshopu budeme sdílet zkušenost a naplánujeme změnu v  zahradě, která podpoří tvoření.

lektorky: Alžběta Macková, Carolina Sidon

více  informací k   projektu Objevy  v zahradě

4+4

zdarma v roce 2021

5 až 15 účastníků

Úvod do tvořivé hry

A

Seznámíme se základními myšlenkami a pravidly tvořivé hry. Vyzkoušíme materiály a nástroje, které jsou vhodné pro práci s dětmi. Předvedeme příklady dobré praxe a možnosti, jak s  tvořivou hrou začít ve své třídě.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

4

5 000 Kč + doprava

dotovaná cena 2021

5 až 15 účastníků

Zavedení tvořivé hry do praxe

A

Volně navazuje na program Úvod do tvořivé hry.  Zopakujeme základní principy a pravidla tvořivé hry. Seznámíme se  s tím, jak tvořivou hru zavádět do praxe (jednotlivé fáze), jak si stanovovat cíle jednotlivých aktivit, jak vést reflektivní dialog s  dětmi. Upevníme si zásady bezpečného používání nástrojů a materiálů. Workshop budou provázet příklady z  praxe a praktické ukázky.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

4

 

5 000 Kč + doprava

dotovaná cena 2021

5 až 15 účastníků

Práce s nástroji v MŠ

A

Volně navazuje na programy Úvod do tvořivé hry a Zavedení tvořivé hry do praxe. Stručně zopakujeme základní principy a pravidla tvořivé hry. Používání nástrojů budeme chápat v  kontextu RVP. Zjistíme, jaké nástroje jsou vhodné pro práci s  dětmi, jak připravit prostředí třídy nebo zahrady pro práci s  nástroji. Seznámíme se podrobně s  bezpečnostními pravidly pro jejich používání a vše si také sami vyzkoušíme v  praxi.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

4

 

5 000 Kč + doprava

dotovaná cena 2021

5 až 15 účastníků

Rozvoj tvořivosti dětí

A

Volně navazuje na programy Úvod do tvořivé hry a Zavedení tvořivé hry do praxe.  Stručně zopakujeme základní principy a pravidla tvořivé hry. Pravidlo „Nedělám práci za děti“ budeme chápat v  kontextu RVP. Naučíme se techniky, které  umožní toto pravidlo dodržovat v  praxi. Zjistíme, jaké materiály jsou vhodné pro práci s  dětmi, jak připravit prostředí třídy nebo zahrady pro práci s  různými materiály. Seznámíme se s  bezpečnostními pravidly pro manipulaci s  materiály a vše si také sami vyzkoušíme v  praxi.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

4

 

5 000 Kč + doprava

dotovaná cena 2021

5 až 15 účastníků

Pedagogické kompetence

Co o nás říkají učitelé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují:

„Myslím, že to tady v Říčanech máme mimořádné – co všechno vymýšlíte, jak se snažíte “vychovat” učitele, jaké děláte akce a programy… Moc si toho vážím.“

 

Metodické dvouhodinovky: Jak na skupinovou práci, reflexe, formativní hodnocení, projektovou výuku nebo kompetence. Ukážeme si na příkladech z našich zážitkových programů. Lze navázat pozorováním výuky vedené lektorem s následnou reflexí.

lektorky: podle cílové skupiny a tématu

2

1 st ZŠ

2 st ZŠ

3 000 Kč + doprava

 

5 až 25 účastníků