prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelůWorkshop Jak aktivizovat žáky

Jak aktivizovat žáky

Délka: 2 vyučovací hodiny

Jak zvýšit motivaci žáka k učení? Představíme volně dostupné digitální pomůcky a lekce z webu Regionální učebnice Říčansko, které využije učitel/ka k aktivizaci. Materiály jsou určené pro různé předměty (občanská nauka, dějepis, zeměpis, prvouka, pracovní vyučování, přírodopis a přírodověda, výtvarná výchova), výuka probíhá ve třídě nebo venku. Materiály vychází z RVP a jsou v souladu i se Strategií 2030+.

Objednejte si workshop do školy:

Cena: 1500 Kč + doprava, 10 až 25 účastníků

Kontakt: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Říkají o Regionální učebnici Říčansko:

 „Usnadní to přípravu na výuku, když si stáhnu připravenou prezentaci.“

„Hvězdná je mapa regionu s archeologickými nálezy a objevy. My jásáme a strašně nám to šetří čas! Jen jsem kolegům poslal odkaz.“

„Děti pouze nesedí a nevyplňují nudné pracovní listy, ale musí přemýšlet a aktivně se podílet.“

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

V elektronické regionální učebnici najdete výukové pomůcky (animace, prezentace, pracovní listy, mapy aj.) nebo celé lekce, které můžete využít ve výuce ve třídě i venku.  

Vše je ZDARMA KE STAŽENÍ

Navazuje na workshop Jak aktivizovat žáky (lze i samostatně).

Umí žáci vyhledávat a hodnotit informace, používat digitální materiály, komunikovat, spolupracovat v týmech, prezentovat a hodnotit své výstupy? Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci finančně podporují: