prostor pro moderní vzdělávání

HRDINA KONFERENCE
ÚvodPanelové diskuse

Panelové diskuse

Dopolední i odpolední panelová diskuse je společná pro všechny účastníky.

PANEL MINIPŘÍSPĚVKŮ: JAK TO POSÍLAT DÁL

11:05 – 11:55

 • Šneberger Václav – SPKŠ – Co je kolegiální podpora dnes  proč je důležitá?
 • Alena Kramlová – MŠMT, garantka pro regionální školství OP VVV – podpora zdola
 • Jaroslav Faltýn – MŠMT, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání – podpora shora
 •  XXX XXX – ředitelka ZŠ Jílové u Prahy – XXX
 • XXX Čermáková – ředitelka MŠ – XXX
 • Kateřina Rathausová – učitelka MŠ – XXX
 • XXX  XXX – učitel ZŠ – XXX
 • XXX XXX – konzultantka ZŠ – XXX
 • XXX XXX – konzultantka MŠ – XXX
 • Hanka Špačková – zřizovatel – XXX
 • XXX XXX – MAP Říčansko – XXX
 • XXX XXX – ČŠI – XXX

 

PANEL: STRATEGIE 2030 - PODPORA PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

14:00 – 15:30

Arnošt Veselý

vedoucí expertního týmu v přípravě strategie vzdělávací politiky 2030

Jaké má místo podpora učitelů ve Strategii 2030, s jakými dalšími změnami souvisí? Jaká má být podpora učitele v místě “on site”, ve škole? Odkud pochází inspirace “středním článkem podpory”? Jak funguje jinde v zahraničí?  
Veselý

Vladimír Kořen

starosta města Říčany

Jaké podmínky pro síťování učitelů a podporu vytváří město? Jaké další možnosti vidí do budoucna?

Kořen

Jaroslav Faltýn

MŠMT, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

Jaké konkrétní kroky v následujícím období plánuje MŠMT pro implementaci strategie 2030 v oblasti podpory pedagogické činnosti školy do praxe?
Faltýn

Alena Kramlová

MŠMT, garantka
pro regionální školství OP VVV

Co školám v oblasti pedagogické podpory „zdola“ přinesla realizace projektů podporovaných EU? Co vy jako garantka pro regionální školství považujete za stěžejní? Jak MŠMT plánuje dále využívat kvalitní výstupy projektů?

 

Irena Borkovcová

ředitelka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce

Jaké způsoby podpory pedagogické činnosti používají české školy nejčastěji? Jakým způsobem hodnotí ČŠI kvalitu výstupů této podpory? Které formy podpory učitelů vedou podle zjištění ČSI k lepším výsledkům žáků?

Marcela Erbeková

ředitelka ZŠ Mnichovice

Jak podporujete učitele na vaší škole? Jaké systémové změny byste uvítala jako ředitelka? Jak zjišťujete vy jako ředitelka, jakou podporu vaši učitelé potřebují?

Erbeková

Václav Šneberger

lektor a mentor, SPKŠ

Jaké jsou zkušenosti s podporou pedagogické činnosti školy v zahraničí?

šneberger

Edita Ježková

koordinátorka vdělávání, Muzeum Říčany

Co považujete jako zástupkyně externí organizace v podpoře pedagogické činnosti školy ze své 8 leté osobní zkušenosti za nejdůležitější? Jaká je vaše vize systematické podpory do budoucna?

DSC_1803_čb